Jak rozpocząć pracę w Szwecji? Cz. 1.

Skandynawia | Brak komentarzy

Zasady relokacji do pracy w Szwecji różnią się w zależności od kraju. Wspólne dla wszystkich pracowników przebywających dłużej niż sześć miesięcy jest to, że możesz zabrać swoją rodzinę.

Obywatele krajów UE

Wymagany jest paszport / dowód osobisty

Jako obywatel UE masz prawo do pracy w Szwecji bez dodatkowych zezwoleń. Masz również prawo, aby pracy szukać dopiero po przyjeździe. Twoja rodzina ma prawo dołączyć do ciebie w Szwecji, o ile masz prawo pobytu w Szwecji.

Wjeżdżając do Szwecji, ty i wszyscy towarzyszący członkowie rodziny muszą mieć ważny paszport lub dowód osobisty z obywatelstwem.

Rodzina spoza UE?

Jeśli jakikolwiek członek rodziny na Waszym utrzymaniu nie są obywatelami UE, będą musieli ubiegać się o karty pobytu, ale można to również zrobić po przeprowadzce do Szwecji, w tym samym czasie, gdy rejestrujesz swoje prawo zamieszkania.

Długoterminowy rezydent UE?

Jeśli mieszkałeś w innym kraju UE z dokumentem pobytowym przez co najmniej pięć lat, kwalifikujesz się jako rezydent długoterminowy i możesz ubiegać się w tym kraju o specjalne zezwolenie na pobyt w UE. Ułatwia to przeprowadzkę do innego kraju UE.

Obywatele krajów spoza UE

Krok pierwszy: pozwolenie na pracę

Zasadniczo obywatele z krajów spoza UE muszą ubiegać się o pozwolenie na pracę w Szwecji. Na szczęście istnieje kilka wyjątków od reguły. Obywatele Australii, Kanady, Nowej Zelandii i Korei Południowej w wieku 18–30 lat mogą również ubiegać się o wizę turystyczną na okres do jednego roku.

W przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż trzy miesiące obywatele niektórych krajów muszą posiadać zarówno pozwolenie na pracę, jak i wizę. Należy również pamiętać, że pracownicy w niektórych dziedzinach mogą być zwolnieni z przepisów dotyczących pozwolenia na pracę.

Wymagania dotyczące pozwolenia na pracę

Aby uzyskać pozwolenie na pracę, musisz otrzymać oficjalną ofertę zatrudnienia od szwedzkiego pracodawcy. Praca musi również: oferować warunki zatrudnienia odpowiadające ustalonym przez szwedzkie umowy zbiorowe lub te, które są zwyczajowo stosowane w zawodzie lub branży zapłacić minimalną miesięczną pensję w wysokości 13 000 SEK przed opodatkowaniem. Musisz także posiadać ważny paszport w swoim kraju.

Część druga tutaj.