Jak rozpocząć pracę w Szwecji? Cz. 2.

Skandynawia | Brak komentarzy

Zezwolenia dla członków rodziny

Jeśli jesteś obywatelem spoza UE uprawnionym do otrzymania pozwolenia na pracę, twoja rodzina  (dzieci do 21 roku życia, a także dzieci powyżej 21 roku życia, które są od Ciebie zależne finansowo) mają prawo dołączyć do ciebie w Szwecji. Muszą ubiegać się o zezwolenie na pobyt.

Proces aplikacji

Ogólnie rzecz biorąc, będziesz musiał ubiegać się o pozwolenie przed wjazdem do Szwecji, choć w niektórych przypadkach możesz ubiegać się o wizę w Szwecji, jeśli już legalnie mieszkasz w kraju.

Otrzymaj ofertę pracy która musi zostać zatwierdzona przez odpowiedni związek zawodowy.

Stwórz i prześlij swoje zgłoszenie – online lub za pomocą papierowego wniosku złożonego w najbliższej szwedzkiej ambasadzie lub konsulacie. Twój wniosek musi zawierać:

– wypełniony formularz wniosku

– kopie swojego paszportu, które pokazują dane osobowe, okres ważności i czy masz pozwolenie na pobyt w krajach innych niż twój kraj pochodzenia (np. Inne wizy lub pozwolenia na pobyt)

– twoja oferta zatrudnienia i oświadczenie związku zawodowego

– opłata za zgłoszenie.

Agencja Migracyjna rozpatruje Twoje zgłoszenie i informuje Cię o swojej decyzji.

Jeśli chcesz kontynuować pracę po wygaśnięciu bieżącego zezwolenia, musisz złożyć wniosek o przedłużenie. Jeśli złożysz wniosek przed wygaśnięciem bieżącego zezwolenia, masz prawo do kontynuowania pracy w oczekiwaniu na decyzję.

Obywatele kraju nordyckiego mają prawo do swobodnego życia i pracy w Szwecji bez rejestracji w Agencji Migracyjnej. Należy jednak zarejestrować się w szwedzkiej agencji podatkowej, aby uzyskać szwedzki osobisty numer identyfikacyjny.

Obywatele Szwajcarii potrzebują pozwolenia na pobyt, aby pracować w Szwecji dłużej niż trzy miesiące. Składasz wniosek o pozwolenie na pobyt po wjeździe do Szwecji i możesz rozpocząć pracę zaraz po wejściu do kraju. Przy wjeździe do Szwecji musisz mieć ważny paszport. Twoja rodzina może do ciebie dołączyć.

Studenci zagraniczni posiadający zezwolenie na pobyt w Szwecji mogą pracować obok studiów. Jeśli chcą zostać i pracować w Szwecji po ukończeniu studiów, potrzebują pozwolenia na pracę.

Jeśli planujesz pracować w Szwecji, przejdź do dedykowanej strony internetowej workinginsweden.se, aby dowiedzieć się, co musisz zrobić.

Część pierwsza tutaj.