Szkoła po szwedzku

Skandynawia | 1 komentarz

1 września to bardzo znamienna data. Chociaż każdy z nas przeżywa to trochę inaczej, nie da się ukryć, że w Polsce praktycznie dla każdego oznacza to jakąś zmianę. Otóż każdy kiedyś chodził do szkoły, niektórzy dzisiaj irytują się na zwiększony ruch drogowy rano, inni cieszą się na odrobinę odpoczynku od swoich pociech. Ja zdecydowałam przygotować dla Was z tej okazji małe kompendium wiedzy o szkolnictwie w Szwecji. Przecież wszyscy wiemy, jak to w Polsce wygląda. 😉

Od szóstego roku życia, każde dziecko ma równy dostęp do bezpłatnej edukacji w Szwecji. Szwedzki system szkolny regulowany jest przez Education Act, która gwarantuje bezpieczne i przyjazne środowisko dla uczniów. Ustawa ta nakazuje również obowiązek uczęszczania do szkoły przez 9 lat od ukończenia siódmego roku życia.

Przedszkole

W Szwecji förskola (przedszkole) jest dostępne dla dzieci od roku do 5 lat. Gminy dofinansowują przedszkola w zależności od sytuacji finansowej rodziców, tego, czy rodzice pracują, etc. Program nauczania przedszkolnego podkreśla duże znaczenie rozwoju dziecka programem, którego celem jest dbanie o indywidualne potrzeby i zainteresowania dzieci. W tej chwili duży nacisk kładzie się na edukację z uwzględnieniem aspektu płci, chcąc dać obu płciom w pełni równe szanse w każdej dziedzinie.

Sześciolatki

Wszystkie dzieci mają zagwarantowane miejsce w förskoleklass  (taka nasza zerówka), zaczynając od sezonu jesiennego kiedy skończą 6 lat, żeby być przygotowanym na pierwszą klasę w wieku 7 lat. Ten rok ma na celu stymulowanie rozwoju nauki każdego dziecka, by stworzyć dobrą podstawę dla ich przyszłej nauki. Chociaż förskoleklass nie jest obowiązkowe, praktycznie wszystkie dzieci tam uczęszczają.

Obowiązek szkolny

Szwedzki obowiązek szkolny składa się z trzech etapów: lågstadiet (klasy 1–3), mellanstadiet (klasy 4–6) i högstadiet (klasy 7–9). Dla dzieci w wieku od 6 do 13 roku życia mają również zapewnioną przez szkołę opiekę przed i po lekcjach. Obowiązek szkolny obowiązuje wszystkich, w tym sameskolor (szkoły Sami), czyli wszystkich rdzennych Lapończyków.

ann-sofi_rosenkvist-primary_school_classroom-4838

Zdjęcie: Ann-Sofi Rosenkvist/imagebank.sweden.se

Szkoła średnia

Gimnazjum (klasy 10-12) jest opcjonalne. Istnieje 18 ogólnokrajowych programów nauczania, z czego 6 przygotowuje do szkoły wyższej  (takiej jak uniwersytety lub politechniki), a 12 z nich jest zawodowych. Chociaż wymagania względem programu są różne, wszyscy wymagają od uczniów pozytywnych ocen z języka szwedzkiego i angielskiego oraz matematyki z ostatniego roku ich obowiązku szkolnego.

W 2014 roku, 13 procent szwedzkich 9klasistów nie miało stopni kwalifikujących do programu krajowego. Zamiast tego, uczniowie mają pięć tzw. „programów wprowadzających” do wyboru. Z tych programów uczniowie mają szansę przejść do programów krajowych.

Istnieją również szkoły przystosowane dla osób z niepełnosprawnością oraz dedykowane sportowcom. W 2014 roku około 88% uczniów liceów otrzymało promocję.

Nowy system oceniania

Dawny system oceniania w Szwecji obejmował oceny od „zdane z wyróżnieniem” do „nie zdane”. Dzisiejsze ocenianie w szkole przeszło pewien lifting. Od 2011 roku w szwedzkich szkołach uczniowie oceniani są literami od A do F, gdzie oceny od A do E oznaczają ocenę pozytywną, a F oznacza brak zaliczenia. Obecny system jest podobny do systemy ECTS, który jest uniwersalnym systemem oceniania wyższego w Europie (który również obowiązuje w Polsce).

Certyfikacja nauczycieli

Od 1 grudnia 2013 roku profesjonalne certyfikaty są wymagane dla nauczycieli zatrudnionych na stałe. Decyzja okazała się krokiem milowym w szwedzkiej polityce edukacyjnej, która ma na celu podniesienie statusu zawody nauczyciela, wspieranie ich rozwoju zawodowego, a tym samym podniesienia jakości w edukacji.

ann-sofi_rosenkvist-primary_school_classroom-4848

Zdjęcie: Ann-Sofi Rosenkvist/imagebank.sweden.se

Inspiracją tego posta był artykuł na stronie www.sweden.se.


Zostaw odpowiedź

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.